Natječaj, Školske vijesti

NATJEČAJ za upis u I. razred srednje škole za školsku godinu 2016./2017.

Off 214
REPUBLIKA HRVATSKA
INDUSTRIJSKO – OBRTNIČKA ŠKOLA
Ljudevita Gaja 22
35400 Nova Gradiška
tel: 035/361-459, fax: 035/362-696

Temeljem članka 22. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), točke XV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. (NN 48/16.) u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15.) Industrijsko – obrtnička škola, Nova Gradiška oglašava:

NATJEČAJ

za upis u I. razred srednje škole za školsku godinu 2016./2017.

  • Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje.
  • Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije.
  • U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina.
  • Iznimno, uz odobrenje Školskog odbora, u prvi razred srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje kandidat stariji od 18 godina.
  • Prijave i upis kandidata u prvi razred Industrijsko – obrtničke škole, Nova Gradiška, provodi se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).
  • U svakome upisnom roku kandidat može prijaviti najviše 6 odabira programa obrazovanja.

POPIS PROGRAMA OBRAZOVANJA I BROJ UPISNIH MJESTA

Naziv obrazovnog programa/šifra Trajanje obrazo-vanja Broj uče-nika Nastavni predmeti značajni za izbor kandidata  

Razredni odjeli

Prvi strani jezici koji se uče u Školi Posebni uvjeti Natjecanje iz znanja koje se vrednuje
Automehatroničar-JMO

 

331153

3 12 Hrvatski jezik

Matematika

1. strani jezik

 

 

 

0,50

Engleski jezik

Njemački jezik

Za prijavu-liječnička potvrda obiteljskog liječnika

Za upis-liječnička svjedodžba medicine rada

-Ugovor o naukovanju

    Iz predmeta značajnih za izbor           kandidata
Instalater kućnih instalacija – JMO

 

014853

3 12 Hrvatski jezik

Matematika

1. strani jezik

 

 

 

 

0,50

Engleski jezik

Njemački jezik

Za prijavu-liječnička potvrda obiteljskog liječnika

Za upis-liječnička svjedodžba medicine rada

-Ugovor o naukovanju

Iz predmeta značajnih za izbor kandidata
CNC operater/

CNC operaterka

 

012703

3 12 Hrvatski jezik

Matematika

1. strani jezik

 

 

 

0,50

Engleski jezik

Njemački jezik

Za prijavu-liječnička potvrda obiteljskog liječnika

Za upis-liječnička svjedodžba medicine rada

Iz predmeta značajnih za izbor kandidata
Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom

 

011303

3 12 Hrvatski jezik

Matematika

1. strani jezik

 

 

 

 

0,50

Engleski jezik

Njemački jezik

Za prijavu-liječnička potvrda obiteljskog liječnika

Za upis-liječnička svjedodžba medicine rada

 

Iz predmeta značajnih za izbor kandidata
Stolar

 

121133

3 12 Hrvatski jezik

Matematika

1. strani jezik

 

 

 

 

0,50

Engleski jezik

Njemački jezik

Za prijavu-liječnička potvrda obiteljskog liječnika

Za upis-liječnička svjedodžba medicine rada

 

Iz predmeta značajnih za izbor kandidata
Krojač

 

222133

 

3 12 Hrvatski jezik

Matematika

1. strani jezik

 

 

 

 

0,50

Engleski jezik

Njemački jezik

Za prijavu-liječnička potvrda obiteljskog liječnika

Za upis-liječnička svjedodžba medicine rada

 

Iz predmeta značajnih za izbor kandidata
Prodavač

 

061303

3 24 Hrvatski jezik

Matematika

1. strani jezik

 

 

 

 

 

1

Engleski jezik

Njemački jezik

Za prijavu-liječnička potvrda obiteljskog liječnika

Za upis– potvrda nadležnog školskog liječnika

 

Iz predmeta značajnih za izbor kandidata
Konobar

 

071333

3 24 Hrvatski jezik

Matematika

1. strani jezik

 

 

 

 

 

1

Engleski jezik

Njemački jezik

Za prijavu-liječnička potvrda obiteljskog liječnika

Za upis– potvrda nadležnog školskog liječnika

 

Iz predmeta značajnih za izbor kandidata
Kuhar

 

071233

3 24 Hrvatski jezik

Matematika

1. strani jezik

 

 

 

 

 

1

Engleski jezik

Njemački jezik

Za prijavu-liječnička potvrda obiteljskog liječnika

Za upis-liječnička svjedodžba medicine rada

 

Iz predmeta značajnih za izbor kandidata
Pomoćni kuhar NSS

 

075202

2 20 Opći uspjeh 7. i  8. r.

 

 

 

 

 

1

Engleski jezik

Njemački jezik

Za prijavu-liječnička potvrda obiteljskog liječnika

Za upis-liječnička svjedodžba medicine rada

 

Pomoćni kuhar i slastičar – TES

 

078193

3 5  

 

 

 

0,50

Izravan upis uz odgovarajuću dokumentaciju
Pomoćni bravar – TES

 

018493

3 5  

 

 

 

0,50

Izravan upis uz odgovarajuću dokumentaciju
UKUPNO 174 8

Provjera znanja stranog jezika za učenike kojima prijavljeni 1. strani jezik nije bio 1. strani jezik u osnovnoj školi održat će se 1. srpnja 2016. godine (petak) u  9,00 sati u prostorijama Škole

UPISNI ROKOVI

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017. u ljetnom i jesenskom upisnom roku.

LJETNI UPISNI ROK

OPIS POSTUPAKA DATUM
Početak prijava kandidata u sustav 2.06.2016.
Početak prijava obrazovnih programa 27.06.2016.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 28.06.2016.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 29.06.-05.07.2016.
Rok dostave dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ–a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis  

27.06.2016.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH 2.06.2016. – 27.06.2016.
Završetak prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis 05.07.2016.
Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete 06.07.2016.
Zaključivanje odabira obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

 

06.07.2016.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostaviti prijavnice

 

08.07.2016.

Objava konačnih ljestvica poretka 11.07.2016.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja ( potvrda ovlaštenog školskog liječnika i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu

11.07. – 15.07.2016.
Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok 18.07.2016.
Službena objava slobodnih mjesta za jesenski rok 14.08.2016.

JESENSKI UPISNI ROK

OPIS POSTUPAKA DATUM
Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa 22.08.2016.
Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

22.08.2016.
Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere 23.08.2016.
Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata 24.08.-25.08.2016.
Završetak prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelji kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata popravnog ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

26.08.2016.
Zaključivanje odabira obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

29.08.2016.
Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

31.08.2016.
Objava konačnih s ljestvica poretka 01.09.2016.
Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda ovlaštenog školskog liječnika i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.

 

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

 

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog roka

 

02.09.2016.

 

 

 

 

3.09.2016.

 

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – LJETNI UPISNI ROK

OPIS POSTUPKA DATUM
Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 02.06.2016. – 15.06.2016.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ

02.06.2016. – 20.06.2016.
Provođenje dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav 21.06.2016. – 23.06.2016.
 

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

 

24.06.2016.

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – JESENSKI UPISNI ROK

OPIS POSTUPKA DATUM
Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe 16.08.-17.08.2016.
Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ

16.08.2016.-17.08.2016.
Provođenje dodatnih provjera za učenike s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav 18.08.2016.
Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta 19.08.2016.

NAKNADNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOG ROKA

Učenici koji ne ostvare pravo upisa u ljetnom roku ili jesenskom roku mogu se prijaviti za upis u naknadom roku za upis u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskog upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru upisnih mjesta.

Prijave za upis u naknadnom roku zaprimaju se od 5.9. 2016. do 9.9.2016.

PRILOZI:

Kalendar

rujan 2020
P U S Č P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Info

Industrijsko-obrtnička škola
Ljudevita Gaja 22
35 400 Nova Gradiška

E-mail: skola@iosng.hr
Tel: 035/361-459, 035/362-695
Fax: 035/362-696