ERASMUS+ 2017., Školske vijesti

Izbor učenika i pratitelja – Varpalota

Off 133

Sva dokumentacija o provedenom postupku izbora učenika i pratitelja nalazi se u dokumentaciji projekta Erasmus+ 2017.

Privitak: Izbor učenika i pratitelja – Varpalota

Info

Industrijsko-obrtnička škola
Ljudevita Gaja 22
35 400 Nova Gradiška

E-mail: skola@iosng.hr
Tel: 035/361-459, 035/362-695
Fax: 035/362-696