• Školske vijesti

    VAŽNO! Uputa Ministarstvo znanosti i obrazovanja osnovnim i srednjim školama

    Off 227

    Uputa svim osnovnim i srednjim školama vezano uz nastavak organizacije nastave na daljinu REPUBLIKA HRVATSKAMINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJAmzo.gov.hr KLASA: 602-01/20-01/00155URBROJ: 533-01-20-0003 Zagreb, 13. ožujka 2020. OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA– svima PREDMET: Uputa svim osnovnim i srednjim školama vezano uz nastavak organizacije nastave na daljinu Poštovani, Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) uputilo je 11. ožujka 2020. sve…

Info

Industrijsko-obrtnička škola
Ljudevita Gaja 22
35 400 Nova Gradiška

E-mail: skola@iosng.hr
Tel: 035/361-459, 035/362-695
Fax: 035/362-696