• Natječaj, Školske vijesti

    NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa

    Off 70

    N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa 1. NA NEODREĐENO VRIJEME: nastavnik engleskog jezika, nepuno neodređeno radno vrijeme, 10 sati nastave tjedno i ostali pripadajući poslovi nastavnik matematike, 11 sati nastave tjedno i ostali pripadajući poslovi nastavnik elektrotehnike, 3 sata nastave tjedno i ostali pripadajući poslovi 2. NA ODREĐENO VRIJEME:…

Info

Industrijsko-obrtnička škola
Ljudevita Gaja 22
35 400 Nova Gradiška

E-mail: skola@iosng.hr
Tel: 035/361-459, 035/362-695
Fax: 035/362-696