Erasmus+, Školske vijesti

Motivacijsko pismo

Off 169

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA Nova Gradiška
Lj. Gaja bb, 35400 Nova Gradiška
Nova Gradiška

Industrijsko-obrtničkoj školi Nova Gradiška temeljem programa Erasmus+ za 2016. godinu za Ključnu aktivnost 1 u području strukovnog obrazovanja i Osposobljavanja odobren je projekt mobilnosti pod nazivom Mobilnošću učenika i osoblja do novih kompetencija, a koji se vodi pod brojem 2016-1- HR01-KA102-022129.

Program će se izvoditi u trajanju 14 dana (20.11. – 03.12.2016.) na stručnoj praksi u Herzogenaurachu (R. Njemačka).

Motivacijsko pismo (.pdf)

Info

Industrijsko-obrtnička škola
Ljudevita Gaja 22
35 400 Nova Gradiška

E-mail: skola@iosng.hr
Tel: 035/361-459, 035/362-695
Fax: 035/362-696